Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Ząbkowicach Śląskich

jrg zabkowice

Przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich mieści się jedna Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza oraz Posterunek Czasowy w  Ziębicach. W systemie trzyzmianowym pełni służbę 62 strażaków. Obszarem działania JRG Ząbkowice Śl. jest miasto Ząbkowice Śląskie, gmina Ząbkowice Śl., miasto i gmina Ziębice, gminy Bardo, Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, Stoszowice oraz Złoty Stok. Rejonem działania Posterunku Czasowego PSP w  Ziębicach jest miasto i gmina Ziębice, a gdy zachodzi taka potrzeba posterunek współdziała z JRG na terenie całego powiatu.

 


DOWÓDCA JRG W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

kpt. inż. Wojciech Nazim

Z-CA DOWÓDCY JRG W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

 


 

Do zadań Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Ząbkowicach Śl.  należy:

organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń oraz wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych oraz podczas likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne podmioty ratownicze,

utrzymywanie gotowości do prowadzenia działań ratowniczych,

współdziałanie z innymi podmiotami ratowniczymi i służbami funkcjonującymi w rejonie działania jednostki w  zakresie prowadzenia działań ratowniczych,

prowadzenie rozpoznania w zakresie niezbędnym do podjęcia działań ratowniczych na obszarze powiatu ząbkowickiego,
 
organizowanie ćwiczeń i doskonalenia zawodowego, analizowanie stanu wyposażenia jednostki w sprzęt ratowniczy i środki gaśnicze, sorbenty, neutralizatory oraz przedstawienie wniosków i planów w tym zakresie.

   BEZPIECZNY PRZEJAZD
bezpieczny-przejazd_m

              FAJERWERKI

Fajerwerki

 

                Służba Cywilna

godlo1 duze

 


strazwawa

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania logo psp czarno białe

Dla pracowników:ikona webmail

Dane adresowe

Komenda Powiatowa PSP w Ząbkowicach Śl.
ul. Waryńskiego 15
57-200 Ząbkowice Śląskie 

tel.  74-8157-375
fax: 74-8157-683

© 2010 - 2017 KP PSP w Ząbkowicach Śląskich.